Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ohjelmapalvelutoimisto Hartikainen & Koiksniemi Oy:n (TrèsBon-palvelut) henkilötietolain (pykälät 10 ja 24) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Seloste on laadittu 22.01.2021.

Rekisterinpitäjä
Ohjelmapalvelutoimisto Hartikainen & Koiksniemi Oy
Ahjonkatu 1 B 12
05800 HYVINKÄÄ

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jari Koiksniemi, info@trsebonpalvelut.fi

Rekisterin nimi
Ohjelmapalvelutoimisto Hartikainen & Koiksniemi Oy:n (TrèsBon-palvelut) asiakasrekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja sähköpostiosoite. Tietoja säilytetään tarpeellinen aika.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten esim. henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästekäytäntö

Käytämme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja sivuston sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen, jolla vierailet verkkosivustollamme. Evästeiden avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain käyttäjän palatessa sivustolle. Evästeet tallentavat myös tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, kuten esimerkiksi näyttöasetuksista. Evästeistä ei aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle tai tiedostoille.

Evästeet voidaan jaotella keston tai käyttötarkoituksen mukaan. Istuntokohtaiset evästeet toimivat selaimen käynnistämishetkestä sen sulkemiseen asti. Kun käyttäjä sulkee selaimen, evästeet poistetaan automaattisesti. Pysyvillä evästeillä on ennalta määritetty käyttöikä ja ne säilyvät selaimessa, kunnes ne vanhenevat tai käyttäjä poistaa ne itse.

Evästeet sivustossamme  

Sivustollamme evästeitä käyttää julkaisualusta WordPress. Sen asettamat evästeet ovat ns. välttämättömiä eli automaattisia evästeitä, jotka on sallittu aina. Voit halutessasi asettaa selaimesi estämään nämä evästeet tai ilmoittamaan niistä. Huomaa kuitenkin, että automaattisten evästeiden estäminen voi tuoda poikkeavuuksia tai ongelmia verkkosivuston toimintaan.

Toinen evästeitä tallentava taho sivustollamme on  hakukoneoptimointiin tarkoitettu Rank Math -lisäosa.

Kolmansien osapuolien evästeet  

Sivustoltamme on linkitys Facebookiin, joka käyttää evästeitä omassa kävijäseurannassaan. Facebook on kolmannen osapuolen palvelu, jota käyttäessäsi olet sivustomme ulkopuolella. Meillä ei ole pääsyä kolmansien osapuolien sivustojen käyttämiin evästeisiin tai muihin toimintoihin eikä mahdollisuutta hallita niitä. Tietosuojaa koskeva ilmoituksemme tai Evästekäytäntömme eivät koske kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöjä. Voit tutustua kolmansien osapuolten käytäntöihin niiden vastaavissa tiedonannoissa.